Midden tussen de natuur- en wandelgebieden, vindt u B & B ‘Burghvliet’. Een ideale basis voor al uw ontdekkingsreizen!

 

Natuur- en wandelgebieden in de directe omgeving

Markiezaatsmeer en Mattemburgh

Dit nieuwe zoetwatermeer is ontstaan door de afsluiting van het meest oostelijke deel van de Oosterschelde. Het is grotendeels afgesloten, maar er is een wandeling mogelijk naar de vogelkijkhut vanaf de Kraaijenberg. Dit gedeelte van de Brabantse Wal sluit aan op het Landgoed Mattemburgh. Oorspronkelijk was het in het bezit van de Franse adel, maar het wordt nu beheerd door Brabants Landschap (zie brabantslandschap.nl of natuurlijkbrabant.nl). Het terrein loopt aan de overkant van de snelweg door en wordt extensief beheerd waardoor er een gevarieerd bos is ontstaan.

 

Molenbeek, Boslust, Zurenhoek en de Wouwse Plantage

Uitstrekkend aan de oostkant van Bergen op Zoom bevinden zich verschillende bosgebieden, afgewisseld met stukken hei en stuifzanden. De Wouwse Plantage is opgebouwd uit relatief kleine bospercelen met verschillende bostypen. Deze bostypen worden afgewisseld door tussengelegen landbouwgronden. Enkele oude lanen doorsnijden het gehele terrein. Bij elkaar leidt dit tot een aantrekkelijk en afwisselend bosbeeld.

 

Zoomland en Buitenlust

Beide terreinen zijn oude landgoederen in beheer bij Brabants Landschap. Het landgoed Zoomland sluit aan op de oude moerasgebieden aan de andere kant van de Brabantse Wal, de Zeezuiper midden in het bos is hier ook een overblijfsel van.

Wat verder weg gelegen interessante gebieden:

Oosterschelde

Via de oude Zeeuwse weg is de Oesterdam te bereiken die van Rilland naar Tholen leidt. Deze dam schermt het Schelde-Rijnkanaal af van de Oosterschelde en wordt uitgebreid gebruikt voor recreatie, zowel bij eb als vloed. Er loopt een fietspad langs de waterkant evenals aan de andere kant van het kanaal over de Markiezaatskade. Dit voert langs de andere kant van het Markiezaatsmeer en is alleen toegankelijk voor fietsers (en schapen). Zie voor meer informatie npoosterschelde.nl.

 

Kalmthoutse Heide

De Kalmthoutse heide is een grensoverschrijdend natuurgebied met hoofdzakelijk droge en natte heidegebieden. Eenvoudig te bereiken per fiets of auto, het fietspad loopt dwars over de hei. Bekijk ook grensparkzk.nl.

 

Westerschelde en Verdronken Land van Saeftinge

Iets verder weg ligt deze waterweg naar Antwerpen met een uitstekende fietsgelegenheid aan de waterzijde van de dijk naar Rilland en Waarde. Aan de overzijde ligt de haven van Antwerpen met daarnaast het verdronken Land van Saeftingen. Te bereiken met fietserspont of door de tunnel. Bezoek de website via hetzeeuwselandschap.nl.

 

Dintelse Gorzen en Beneden Sas

Meer naar het noorden liggen deze schorren en slikken, die zijn drooggevallen na de afsluiting van de Philipsdam en ze vormen nu een nieuw natuurgebied. Benedensas is een prachtig historisch sluizencomplex in de Steenbergsche Vliet. Heerlijk om te vertoeven en over te steken via een beweegbare voetgangersbrug. Voor meer informatie bezoek natuurmonumenten.nl en brabantsedelta.nl.

 

En tot slot zijn vanuit Bergen op Zoom, Zeeland en Antwerpen dichtbij. Het eerste voor diegenen die van polders, water en zee houden. Het tweede voor zij die van cultuur en de gezelligheid van een Bourgondische stad houden.